Kişisel Verilerin Korunması

Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna maksimum hassasiyet göstermekteyiz. Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. kişisel verilerinizi, Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri Ve tekstil San.Tic. A.S.ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri Ve tekstil San.Tic. A.S.kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri Ve tekstil San.Tic. A.S.kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S.’nin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S.’nin yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve tekstil San.Tic. A.S. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı info@femadex.com  adresine e-mail atarak  veya Fema Kimya Endüstriyel Temizlik Ürünleri Ve tekstil San.Tic. A.S. danışma hattı +90 216 629 27 01 arayarak kullanabilirsiniz.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@femadex.com mail adresimizden yada +90 216 629 27 01 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
+902166292701 Bilgi İstiyorum